Βίντεο

Καθαρισμός δεξαμενής ΑΗΣ Μελίτη Φλώρινας 1

Καθαρισμός δεξαμενής ΑΗΣ Μελίτη Φλώρινας 2

Καθαρισμός δεξαμενής ΑΗΣ Μελίτη Φλώρινας 3

Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδα Θεσπρωτίας 1

Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδα Θεσπρωτίας 2

Καθαρισμός τάφρου Σαγιάδα Θεσπρωτίας 3

Μέγα Ευύδριο Δήμου Φαρσάλων 1

Μέγα Ευύδριο Δήμου Φαρσάλων 2

Μέγα Ευύδριο Δήμου Φαρσάλων 3

Τεχνικά Έργα 1

Τεχνικά Έργα 2

Τεχνικά Έργα 3

Τεχνικά Έργα 4

Τεχνικά Έργα 5